www.spanlang.se
 

Företaget

Produkter
Tjänster
Referenser
In english
1974-

 • Idrifttagning av övervaknings- och styrstystem för gasturbinanläggning i Duisburg, Tyskland.

 • Provning och idrifttagning av el- och automatikutrustning för kärnkraftverk Ringhals 3 och 4.

 • Projektering, konstruktion och idrifttagning av el-automatik och instrumentutrustning för reningsverk i Laholm.

 • Montagledning vid instrument-installation på BP- raffinaderiet, Hissingen

 • Projektering, konstruktion, upphandling, konfigurering och idriftsättning av instrument och processdatorsystem för väteperoxidfabrik i Alby, Medelpad.

 • Projektansavrig för konstruktionsändringar, montage, uttestning,utvärdering av On-Line analysutrustning (densitet- destillation-
  viskositet- flampunkt- och svavelmätutrustning vid Nynäs AB.

 • Klassning av explosionsfarliga områden för Saab Scanias fabrik i Falun.

 • Klassning av pulvermålningsanläggning för Saab Scania i Oskarshamn.

 • Förprojektering, projekledning och idrifttagning av PC- baserade MMI- system för tidsstyrning och larmhantering av fläktar, objekt och pannsystem.

Nynäs AB

 • Projektansvarig för upphandling,installation och idrifttagning av Online H2S gaskromatograf.

 • Projektansvarig för upphandling, installation och idrifttagning av NOx analysutrustning.

 • Utredning avseende utbyte av pumphusdatorsystem.

 • Projektansvarig för instrumentinstallationi projekt
  NSP4 steg 1.

 • Överföring av ca 1200 signaler och funktioner från befintlig PDP baserad system till nyinstallerad DCS
  ( Fischer Provox) system. Projektansvarig för installation och idrifttagning.

 • Anslutning av HT2 och SA3 gasström till H2S gasanalysator. Projektansvarig för installation och idrifttagning.

 • Tankfarnprojekt NSP4-2 Offsite. Framtagning av kostnadskalkyler för diverse instrumentinstallationer och On-Line blandningsstationer.

 • Projektansvarig förupphandling och genomförandet av uppdraget.

 • Kontinuerlig skötsel och kalibrering av ABB Vista H2S gaskromatograf.
_______________________________
Ing. Fa. Hans Spanlang AB, Krossbacken 39, S-187 70 TÄBY
Tfn:+46 (0)8 510 13 008 Fax:+46 (0)8 510 13 008 Mbtfn:046 (0)70 540 20 39

e-mail: hans@spanlang.se